Logo Loading
Ako predať predmet alebo vytvoriť naň aukciu?

AUKCIE

Aukcia je systém predaja a dražby predmetov, ktoré do aukcie môžete vložiť. Predmetom môžete nastaviť ľubovoľné ceny.
Pre pomoc ohľadom aukcií môžete v hre vykonať príkaz /AH Help. Menu aukcií otvoríte pomocou príkazu /AH

Kúpa a predaj predmetov

OBCHODOVANIE

Ako sa už vyššie písalo, aukcie majú možnosť predaja/kúpy a dražby.
Tu si vysvetlíme systém predaja a kúpy, ktorý je veľmi jednoduchý.

Po otvorení aukčného menu pomocou /AH sa nám otvorí menu predaja a kúpy. V tomto konkrétnom menu môžeme priamo kúpiť predmety, ktoré ponúkajú iní hráči za stabilnú cenu. Kliknutím na predmet si tento predmet jednoducho kúpime, pokiaľ naň máme dostatok financií.

Toto menu sa dá samozrejme prepnúť do menu dražby. Klikom na slime ball sa nám menu prepne.

Možnosť vydražiť predmety za najväčšiu cenu

DRAŽBA

Systém dražby sa od obyčajného predaja a kúpy celkom líši. Predmety, ktoré vložíte do aukcie ako dražbu, majú životnosť 24 hodín po každej novej cene predmetu. Hráči teda ponúkajú väčšiu cenu za predmet až do vtedy, dokiaľ niektorý z hráčov neponúkne za predmet najviac. Po uplynutí 24 hodín hráč automaticky kúpi predmet za peniaze, ktoré sám zadal. Samozrejme, môžete zadať svojmu predmetu minimálnu cenu, za ktorú sa vydraží. Pokiaľ však ale nikto neponúkne viac, ako ste Vy zadali, dražba neprebehne a predmet sa Vám uloží do inventára aukcií, kde si ho musíte vybrať. Po tom môžete znova daný predmet používať.

Ako vložím predmety do aukcie?

PREDAJ PREDMETOV

Pokiaľ chcete predať predmet za stabilnú cenu, jednoducho ho držte v ruke a zadajte príkaz /AH sell cena

Predmet sa vloží do aukcie a je ponúkaný iným hráčom počas 24 hodín. Pokiaľ ho nikto nekúpi, uloží sa Vám do menu po 24 hodinách.
Z tohto menu si ho musíte vybrať pomocou príkazu /Ah collect

Pokiaľ však chcete predmet dražiť, je potrebné zadať príkaz /AH bid cena

Predmet je tak ponúkaný hráčom tiež na 24 hodín s tým rozdielom, že hráči danému predmetu “prihadzujú” peniaze, dokiaľ niektorý z hráčov predmet nezíska za sumu, ktorú prihodil.

Spravovať, čiže prestať ponúkať, alebo len prezrieť predmety, ktoré ponúkaš, môžeš pomocou príkazu /AH Listed