Logo Loading
Čo to vlastne je?

HLASOVANIE

Hlasovací systém má skoro každý server. Ide o systém, kde hlasujete za server na server listoch na webe. Známe server listy sú napríklad

MineList.eu, Czech-Craft.eu, Craftlist.org, Minecraft-Server.sk, Minecraft-list.cz

Za náš server môžete hlasovať na 2 serverlistoch a to sú

Craftlist.org a Minecraft-list.cz

Za každé hlasovanie získaš odmenu v hre a hlasovať môžeš každé dve hodiny.

Hlasovať a získať odmenu

CraftList.org

Hlasovať a získať odmenu

Minecraft-list.cz

Kedy môžem hlasovať?

HLASOVANIE V HRE

Na to, aby si hlasoval priamo z hry, stačí napísať príkaz /Vote

Po vykonaní príkazu sa Vám otvorí v hre menu, kde môžete vidieť – Papier a Vašu hlavu.
Pokiaľ ukážete kurzorom na Vašu hlavu, ukážu sa Vám štatistiky hlasovania.
Pokiaľ ukážete kurzorom na papier, ukážu sa Vám odmeny z hlasovania.

Pre hlasovanie treba kliknúť na papier v menu hlasovania. To vám vypíše do chatu 2 linky, na ktorých je možné hlasovať. Stačí sa už len na ne prekliknúť a hlasovať za server.

K tomu, aby ste nezabudli hlasovať Vám pomôže táto pomôcka v tabuľke, kde sa Vám ukazujú pri Vašich hlasoch tieto 2 znaky
– Už ste hlasovali a môžete hlasovať o 2 hodiny
– Nehlasovali ste a práve môžete hlasovať znova